Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Få rådgivning

 

Her hos Trygt Rum kan du få en samtale, hvis du har oplevet grænseoverskridende adfærd, seksuel chikane eller andre seksuelle krænkelser eller du er i tvivl om det.

Du kan tale frit om dine tanker og reaktioner samt, hvor du eventuelt kan gå hen med disse og hvordan du kan gøre det. Dette gælder også, hvis du selv har udsat andre for grænseoverskridende adfærd.

Uanset din egen rolle i en hændelse kan det hjælpe at snakke med andre om den – det kan medvirke til at bearbejde reaktioner, skabe klarhed over det hændte. Og kan give dig en idé om, hvordan du kan handle nu eller en anden gang. En samtale kan gøre dig i stand til at komme videre.

Ofte er der en god aflastning for dine reaktioner og tanker i at få lov at tale om det, der er sket med dig uanset om du har båret på oplevelsen i kortere eller længere tid.

Erfaringsmæssigt er der mange udsatte som også har behov for at afklare tvivl om naturen af det, de har oplevet. Om det virkelig var en krænkelse, om der var en intention hos den som var grænseoverskridende og få afkræftet om de måske selv har lagt op til noget uden at være klar over det.

Trygt Rum er her, fordi det kan være svært at tale med andre om, hvad der er sket og om dine reaktioner. Rådgiverne ved også godt, at det ikke er muligt for de fleste som har været udsat at rumme eller forstå alt på én gang. Samtidig er en samtale med en rådgiver tit et enkelt led i den enkeltes proces og for hvert led kan der være behov for en ny samtale.

Rådgivningens funktion

Rådgivningens funktion er at aflaste, afklare og henvise, så der tilbydes ikke terapi- eller samtaleforløb. 

At aflaste betyder, du gerne må føle dine følelser, f.eks. være vred, forvirret, ked af det eller græde. Rådgiveren og samtalen kan godt rumme det.

Du kan godt ringe flere gange, men du kan altså ikke bygge direkte oven på evt. tidligere samtale. Første gang, du taler om det, kan følelserne måske komme til at fylde så meget, du ikke husker andet fra samtalen.

Du behøver ikke have et klart formål med samtalen, når du kontakter Trygt Rum.

Anonymt og gratis

En samtale med en af Trygt Rums rådgivere er anonym og gratis – og den har udgangspunkt i dit behov eller formål. Rådgiveren har tavshedspligt.

Du skal dog oplyse din tilknytning til musikbranchen, men i al fortrolighed.

Vi fører statistik over samtalerne

I forbindelse med en samtale på Trygt Rum registrerer rådgiveren en række informationer som bruges til at dokumentere samtalen. Det er bl.a. data som køn, alder, branchetilknytning samt hvilke typer af grænseoverskridende adfærd der ligger bag henvendelsen.

Den enkelte der taler med Trygt Rum kan ikke genkendes udfra en samlet statistik over samtalerne.

Informationerne kan derimod være med til at skabe viden, der kan bruges til at forebygge den grænseoverskridende adfærd og skabe et bedre arbejdsmiljø i musik- og kulturbranchen.

TRYGTRUM.DK