Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Hvad er grænseoverskridende adfærd?

 

Grænseoverskridende adfærd kan være en eller flere krænkende handlinger eller adfærd af seksuel karakter samt al slags uønsket seksuel opmærksomhed. En uønsket berøring, uønskede komplimenter om din krop eller påklædning eller ligefrem seksuelle overgreb. Et kendetegn ved den grænseoverskridende adfærd er, at det fortsætter udover, hvad du selv synes er acceptabelt.

Det kan f.eks. være: 

  • Uønskede berøringer eller kys
  • Uønskede opfordringer til seksuelt samkvem
  • Uønskede kommentarer på dit udseende, tøj eller krop
  • Sjofle vittigheder
  • Uvedkommende spørgsmål om seksuelle emner
  • Uønsket visning af pornografisk materiale
  • Uønsket blotteri af kroppen
  • Upassende digitale beskeder eller billeder og film
  • Manipulerede billeder som viser dig i en seksuel eller nøgen tilstand (deepfakes).
Normalt at være i tvivl

Det er normalt at være i tvivl om, hvad grænseoverskridende adfærd er, om hvor grænserne går, og om det, du har oplevet, faktisk er netop det.

Det kan samtidig være svært at forstå eller at sige fra, når der er magt indblandet, eller hvis andre tilstedeværende ikke greb ind i situationen.

Det bliver f.eks. betragtet som grænseoverskridende adfærd, hvis du opfatter de oplistede handlinger som krænkende eller nedværdigende.  Det er dog ikke dit ansvar at vurdere, hvad der er chikane og ulovligt. Noget vil være det uanset konteksten eller din egen opfattelse. Typisk vil det være værd at undersøge, om det grænseoverskridende fremstod groft, varigt og/eller hyppigt, og om du følte, at du kunne gribe ind i situationen. Disse forhold siger blandt andet noget om alvor.  

Det kan være svært at lave en tydelig grænse, der kan bruges alle vegne, fordi omgangsformer, normer og kultur kan være forskellige fra sted til sted. Netop derfor er det din personlige grænse som tæller for, hvornår en handling er grænseoverskridende og f.eks. seksuel chikane. 

Hvem udsættes for grænseoverskridende adfærd?

Alle kan blive udsat for grænseoverskridende adfærd. Kvinder er hyppigere udsat end mænd. LGBT-personer er mere udsatte end heteroseksuelle, ciskønnede personer. Men heteroseksuelle mænd bliver også udsat for det.

Yngre oplever det oftere end ældre, f.eks. er det blandt unge i arbejdslivet tæt på hver anden uanset køn som har oplevet krænkende episoder på arbejdspladsen ifølge en undersøgelse lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation i 2019. Også brancheundersøgelsen 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?' viser dette.

Nattelivet er en anden arena, hvor mange mennesker oplever grænseoverskridende adfærd. Det viser en undersøgelse fra Sex & Samfund og Københavns Frie Promotere fra 2023.

Her har flere end 9 ud af 10 personer i undersøgelsen mindst én gang  oplevet ubehagelige eller grænseoverskridende seksuelle tilnærmelser i byen. Tæt på hver sjette havde oplevet det mere end fem gange.

Rapport Balance og ligestilling - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Hvor mange har oplevet grænseoverskridende adfærd?

64 % kvinder og 44 % mænd har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane ifølge en brancheundersøgelse fra 2022. Blandt de ikke-ciskønnede var det hele 70 %.

31 % af kvinderne havde oplevet at blive tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner på en måde, de fandt ubehagelig. Og igen hele 39 % af de ikke-ciskønnede havde samme oplevelse, mens det kun var 4 % af mændene som havde oplevet det samme.

'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?'
iStock
Forebyggelse

Noget af det arbejdspladser kan gøre for at forebygge grænseoverskridende adfærd er f.eks.:   

  • Adfærdspolitik som er kendt af de ansatte og evt. frivillige.
  • God kommunikation og ledelse der sikrer klare normer for passende adfærd i arbejdsfællesskabet.
  • Information og viden om krænkelser og fælles ansvar for en tryg kultur.
  • Viden om, hvordan man får tidlig hjælp og støtte, hvis man oplever upassende adfærd og viden om, hvad der sker, hvis nogen oplever grænseoverskridende adfærd.

I forbindelse med arbejde på spillesteder, kan man desuden efterspørge om der findes et adfærdskodeks eller safer space-politikker for gæsterne. Derigennem er man med til at sætte fokus på, om spillestederne arbejder aktivt med at forebygge grænseoverskridende adfærd.

TRYGTRUM.DK