Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Om Trygt Rum

Trygt Rum er en rådgivning for mennesker som arbejder i musikbranchen og har været udsat for eller er vidne til grænseoverskridende adfærd, seksuel chikane eller seksuelle krænkelser. Eller selv har udsat andre for disse.

Rådgivningen drives af Sex & Samfund for en række af musikbranchens egne brancheorganisationer.

Trygt Rum er oprettet i 2023 og har været åben siden oktober samme år.

Det er tanken at andre brancher end musikbranchen kan koble sig på samarbejdet omkring rådgivningen. I mange andre brancher – også udenfor de kunstneriske – arbejder mennesker under betingelser som kan minde om dem musikbranchens mennesker arbejder under.

 

Hvorfor lave en rådgivning som Trygt Rum?

Arbejdsforholdene i musikbranchen er generelt usikre og uregulerede. Arbejdsmiljøer, hvor der er flere løse ansættelser, korte kontraktansættelser og hyppigt skiftende arbejdsrelationer samt midlertidige arbejdsomgivelser, kan medføre en større udsathed i forhold til grænseoverskridende adfærd. Især hvor der er hierarkier, afhængighed af andre som gatekeepers i forhold til job, indkomst, arbejdsvilkår eller muligheder for kunstnerisk udvikling og virke. Specielt i en branche, hvor mulighederne kan være begrænsede.

Mennesker i musikerbranchen arbejder desuden ofte i et krydsfelt, hvor arbejdsrelationer og private relationer tit ikke adskiller sig tydeligt. På samme tid arbejder musikere oftere i rum og sammenhænge der er mindre klart defineret som en arbejdsplads.

Kvinde, 25 år

“Sexisme og nedladende og krænkende adfærd oplever jeg, hver gang jeg spiller. Jeg er altid utryg, når jeg skal ud at spille, fx i mødet med teknikere og lydpersoner, fordi de altid taler nedladende eller sexistisk til mig i en eller anden grad. Jeg er blevet befamlet, opfordret til sex, jeg har oplevet truende adfærd, overskridende adfærd, alt muligt. Hver eneste gang i en eller anden grad, desværre.” 

Fra brancheundersøgelsen 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?'

Musikbranchen har et problem

I brancheundersøgelsen 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?' fra 2022 dokumenteres det bl.a., at musikbranchen har et omfattende problem med sexisme og grænseoverskridende adfærd. Her fremgår det at hele 64 % kvinder og 44 % mænd har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane. Rapporten anbefaler, at musikbranchen understøtter en kultur uden krænkelser og seksuel chikane. Trygt Rum er en indsats som er led i skabelsen af den kultur.

Brancheundersøgelsen 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?'
Kontakt angående rådgivning og hjemmeside

Sex & Samfund:

Jeppe Hald

Kontakt angående branchesamarbejdet

AUTOR:

Andreas Hemmeth

Kontakt angående branchesamarbejdet

Dansk Komponistforening:

Sine Tofte Hannibal

TRYGTRUM.DK