Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har oplevet grænseoverskridende adfærd i forbindelse med dit arbejde, kan du få hjælp af Arbejdstilsynet og/eller din fagforening. Det samme gælder, hvis du har oplevet en kollega blive udsat.

Hvis den grænseoverskridende adfærd har udviklet sig, så der er tale om et seksuelt overgreb, kan du melde det til politiet.

Oplever du reaktioner hos dig selv, kan du søge hjælp hos lægen eller en psykolog. Vær opmærksom på at nogle private eller arbejdsgiverbetalte forsikringsordninger kan give ret til psykologhjælp.

Diskriminationslinjen

Diskriminationslinjen rådgiver enkeltpersoner der er udsat for seksuel chikane med udgangspunkt i retten til ikke at blive diskrimineret på baggrund af køn og seksualitet. 

Er du er blevet dårligt behandlet på grund af alder, religion, handicap, race, etnisk oprindelse, seksualitet, køn, kønsudtryk, kønsidentitet eller kønskarakteristika, kan der være tale om diskrimination.

På Diskriminationslinjen vurderer rådgiverne, om de kan hjælpe med din sag. De kan f.eks. hjælpe med at skrive en klage eller at føre din sag ved Ligebehandlingsnævnet.

Diskriminationslinjen drives af Institut for Menneskerettigheder.

Diskriminationslinjen
Arbejdstilsynets hotline

Arbejdstilsynets hotline kan vejlede om håndtering af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Hotlinen vejleder både medarbejdere og arbejdsgivere om håndtering af krænkende handlinger som f.eks. mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om krænkende handlinger på arbejdspladsen, herunder mobning og seksuel chikane.

Det er også muligt at klage ved at udfylde en formular online.

Arbejdstilsynets hotline
Center for Voldtægtsofre

Har du været udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, kan du søge hjælp hos et af de regionale centre for voldtægtsofre.

Det kan være rigtigt svært at søge hjælp efter et overgreb, men det er vigtigt at få den rette hjælp, da det kan mindsker risikoen for, at voldtægten får negative konsekvenser for dit liv.

På et center for voldtægtsofre kan du:

  • får støtte og rådgivning af specialuddannet personale
  • få hjælp af en sygeplejerske og læge samt samtaler med psykolog og socialrådgiver

Du behøver ikke anmelde overgrebet til politiet, men centeret kan sikre og gemme spor

Det er gratis.

Voldtaegt.dk - de regionale centre for voldtægtsofre
Politi

Du kan kontakte politiet, hvis du har været udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb.

På Politi.dk kan læse læse mere om seksuelle overgreb og voldtægt samt om, hvordan du kan anmelde disse  – også hvis du er i tvivl om, du har været udsat for en forbrydelse eller ikke kender gerningspersonen.

Du har ret til at få en gratis samtale med en bistandsadvokat, før du kontakter politiet, der kan vejlede dig om dine muligheder og rettigheder, og hvordan du kan forvente, at sagen vil forløbe, hvis du anmelder overgrebet til politiet.

Politi.dk
Medlemmer af Dansk Artist Forbund

Hvis man oplever krænkende adfærd, kan man som medlem af Dansk Artist Forbund henvende sig til forbundets arbejdsmarkedskonsulent eller en af de juridiske konsulenter. 

Som fagforening rådgiver de ikke arbejdsgiver, men arbejdstager, og de har som fagorganisation tavshedspligt.

Dansk Artist Forbund
Medlemmer af Dansk Musiker Forbund

Dansk Musiker Forbund er en fagforening. Hvis du oplever krænkende adfærd i arbejdssammenhænge, kan du som medlem altid henvende dig og få rådgivning, vejledning og juridisk bistand. Dette gælder, uanset om du er fastansat eller arbejder som freelancer. 

Din henvendelse vil blive behandlet helt fortroligt.

Dansk Musiker Forbund
Medlemmer af AUTOR

Autor har ikke etableret et officielt varslingssystem, men har formuleret en samværspolitik for foreningens medlemmer. 

Sager, der kommer til den uafhængige kontaktinstans kendskab, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, som den uacceptable adfærd er rettet imod, og den person, der er beskyldt for at have udøvet uacceptabel adfærd.

AUTOR
Medlemmer af Danske Populær Autorer

DPA opfordrer i foreningens safer space principles medlemmer til at kontakte foreningens kontor eller bestyrelse.

Hidtidige sager DPA er blevet kontaktet om, har kun forperson og souschef kendt til sagernes detaljer, mens resten af kontor og bestyrelse ikke har specifik viden.

Danske Populær Autorer
Medlemmer af Dansk Komponistforening

Medlemmer, der oplever eller er i tvivl om, hvorvidt det, de har oplevet, er uacceptabel adfærd, kan kontakte Dansk Komponistforenings daglige leder eller forperson.

Alle sager håndteres i respekt for persondatareglerne, der kan forhindre, at andre medlemmer orienteres om de konkrete sager.

Dansk Komponistforening har formuleret en samværspolitik, der gælder for foreningens medlemmer og i forbindelse med aktiviteter og projekter, som foreningen er ansvarlig for. 

Dansk Komponistforening
Medlemmer af ROSA

ROSA yder ikke rådgivning inden for dette område og har ingen medarbejdere med specifikke juridiske eller psykologiske kvalifikationer. Men de kan henvise til, hvor man kan søge hjælp.

Hvem man henvender sig til, hvis man oplever krænkende adfærd, fremgår af ROSAs adfærdskodeks.

Mht. sikring af fortrolighed ved henvendelse har ROSA kun den foranstaltning, at det er særligt udvalgte personer, som tager sig af evt. henvendelser.

ROSA
Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen
Hvad kan I selv gøre?

’Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen er en ny publikation af Trygt Rum Netværket, der skal bidrage til at skabe et respektfuldt og professionelt arbejdsmiljø i musikbranchen.

Guiden skal hjælpe med at etablere klare rammer og retningslinjer, som aktører i branchen kan anvende til at udvikle egne kodekser for god opførsel i forbindelse med et professionelt samarbejde om musik.

Hent den her.

Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen
TRYGTRUM.DK