Trygt Rum - 70 20 99 99

Telefonrådgivning tirsdag til fredag kl. 15-17.

 

RING 70 20 99 99
iStock

Reaktioner på grænseoverskridende adfærd

 

Der kan være forskellige måder at reagere på, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd i form af seksuel chikane eller en seksuel krænkelse.

Grænseoverskridende adfærd kan medføre både milde reaktioner som uro og ængstelse og sværere reaktioner som kronisk stress og posttraumatisk stress. Reaktionerne kan være både kropslige, psykiske og/eller adfærdsmæssige reaktioner.

Der er også forskel på ’her og nu’-reaktioner og på reaktioner på længere sigt. Umiddelbare reaktioner i situationen kan være, at du ’fryser’ – simpelthen går i stå uden at kunne reagere, mens din hjerne venter på at situationen går over. Længere ud i tiden kan det være stressreaktioner som angst, panik, nedtrykthed, mv. 

En anden reaktion kan være at du værger dig mentalt mod at det fandt sted; ’ej, det var nok bare for sjov’ eller ’det var vist mig, der misforstod’. Eller at du forsøger at ignorere hændelsen for at få den til at gå væk – ’det sker nok ikke igen’.

Forskellige mennesker kan desuden reagere forskelligt.

Reaktioner kan være...
 • Hovedpine, mave-/tarmproblemer
 • Kvalme og allergiske reaktioner
 • Muskelsmerter som smerter i ryg, nakke og skuldre.
 • Træthed/mathed, skælven og besvimelser.
 • Ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed,
 • Apati og manglende selvtillid.
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Irritabilitet og aggressivitet.
 • Passivitet
 • Rastløshed
 • Søvnløshed
 • Nedsat arbejdsevne
 • Følelser af skam eller skyld
 • Tendens til at isolere sig fra kolleger
 • Sygefravær
 • Ønske om at forlade arbejdspladsen og at sige op.
Alvorlige følger af grænseoverskridelser

Sexchikane og andre krænkende handlinger kan føre til alvorlig sygdom som f.eks depression, PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) og hjerte-/karsygdomme.

Det er forskelligt, hvor sårbar den enkelte som er udsat for grænseoverskridende handlinger er - men er man hyppigt udsat, kan det nemmere føre til, man udvikler sygdom.

Vidner til krænkende handlinger kan også opleve negativ helbredspåvirkning, men i mindre grad.

For flere af de udsatte går der noget tid før, de begynder at forstå, hvordan de er påvirkede og at påvirkningen kan være alvorlig for deres velfærd og helbred. 

TRYGTRUM.DK